Mitä luonnonmukainen tuotanto on?

1221246009211_1_large1.jpg

Luomu:

Luomutuotannossa periaatteena on tuottaa tuotteita, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle, eivätkä ihmisten, kasvien tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille.
Luomuviljely:

Suomen viljelyalasta noin 7,5% on luonnonmukaisessa tuotannossa, viljely edistää luonnonvarojen suojelua ja luonnon monimuotoisuutta. Luonnonmukaisessa viljelyssä kasviravitsemuksen ja -suojelun perustana on monivuotinen viljelykierto, jossa eri kasvilajit vuorottelevat. Syväjuuristen kasvien viljelyllä parannetaan maan viljavuutta ja estetään eroosiota. Viljelykasvien vuorottelulla ehkäistään kasvintuhoojien säilymistä ja lisääntymistä kasvustossa.

Kaikkia luomutuotteita tuottavia tai valmistavia maatilojap6200371.jpg ja yrityksiä valvotaan. Toimijat tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Valvontatulokset osoittavat, että markkinoilla olevat luomutuotteet on tuotettu vaatimusten mukaisesti. Luonnonmukaisen tuotannon vaatimukset määritetään EU-lainsäädännössä. Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ohjaa ja suunnittelee valvontaa sekä valvoo luomuelintarvikkeiden ja -rehujen valmistajia. Luomutilat kuuluvat ELY-keskusten valvontaan.


Miten luonnonmukaisessa viljelyssä hoidetaan lannoitus?

Luonnonmukaisessa kasvintuotannossa lannoitus perustuu pääsääntöisesti maaperän ekosysteemin hyväksikäyttöön sekä ravinteiden kierrättämiseen.  Viljelykasvien ravinnetarpeet täytetään monivuotisella palkokasveja sisältävällä viljelykierrolla sekä käyttämällä luonnonmukaisessa tuotannossa syntyneitä eloperäisiä aineksia, kuten lantaa tai kasviainesta.

Rikkakasveja, kasvitauteja ja tuholaisia torjutaan luonnonmukaisessa tuotannossa ensisijaisesti laji- ja lajikevalinnalla, viljelykierrolla, viljelytekniikoilla ja tuhoojien luonnollisilla vihollisilla. Lisäksi rikkakasvien torjuntaan voidaan käyttää esimerkiksi harausta, kitkemistä ja liekitystä.

Luomu ja eläimet:kamera_090.jpg

Luonnonmukaisen tuotannossa huomioidaan myös erityisesti eläinten hyvinvointia ja eläinlajikohtaiset käyttäytymistarpeet. Hoitokäytäntöjen, kuten esimerkiksi eläinten ulkoilun lisäksi merkittävä osa tuotantotapaa on myös eläinten luonnonmukaiseen rehuun perustuva ruokinta.

Eläintuotannolla on merkittävä rooli luonnonmukaisessa tuotannossa. Rehukasvien viljely monipuolistaa viljelykiertoa ja vastavuoroisesti eläimet tuottavat eloperäistä lannoitetta maaperälle. Luonnonmukaisen tuotannon periaatteiden mukaisesti eläintuotannon yhteydessä myös pellot viljellään luonnonmukaisesti. Tuotanto tulee sopeuttaa alueellisiin olosuhteisiin siten, että kestävän maataloustuotannon periaatteet toteutuvat.


Lähde: Evira